Spiritul Liber

Spiritul liber e precum apa: blând prin prezenţă, destoinic prin răbdare, puternic prin forţa interioară, tăcut în marea-i trecere.
Spiritul liber este precum gândul: nu stă o clipă locului. Pentru el mişcarea înseamnă viaţă, iar viaţa esenţa progresului: să ajungi de unde eşti acolo unde trebuie să fii.

Spiritul liber este precum timpul: trebuie să preţuieşti fiecare clipă petrecută cu el pentru că fiecare clipă este deopotrivă intensă şi valoroasă. El trece cu fiecare grăunte din clepsidra timpului şi nu mai revine niciodata acolo.
Altfel nu ar mai fi spirit liber.

Spiritul liber este precum stelele cerului: lumineză calea corăbierului atunci când speranţele acestuia a căzut sub orizontul pustiirii de sine.
Spiritul liber nu se întristează niciodată pentru că bucuria lui este lumina lumii.

Spiritul liber este precum orice corabie: nu poate fi ţinută în port, menirea ei este să străbată mări şi să unească lumi.
Spiritul liber nu are o casă a lui pentru că totdeauna când a dorit s-au găsit pelerini ai destinului care să-l găzduiască în inima şi cugetul lor.

Spiritul liber este asemeni vulturului: deşi îşi poartă zborul în bolţile cerului privirea lui nu scapă nici o clipă din viaţa pământului.
Spiritul liber zboară în înaltul cerului dar urmele paşilor săi rămâne în prefacerile pământului.
Spiritul liber crede mai mult prin suflul vântului şi pacea munţilor decât pirn templele oamenilor şi ritualurile lmii.
Spiritul liber se ascunde privirilor celor ce caută să-l vadă dar se dăruieşte bucuros celor ce decid să-l urmeze.
Spiritul liber rodeşte pentru foamea întregi lumi dar infloreşte numai pentru dorul ce pot să vadă.
Spiritul liber iubeşte schimbarea, el însuşi se schimbă cu fiecare anotimp şi se reînoieşte cu fiecare suflet renăscut.
Spiritul liber este statornic în marea-i decizie precum muntele în taina propriei măreţii. Te poţi baza pe sprijinul său la orice pas dar nu-l poţi lua cu tine.
Spiritului liber nu-i plac drumurile drepte şi nici credinţele unice fiindcă nicio haină nu se ţese într-un singur fir
şi nicio simfonie nu s-a scris cu o singură notă.

Spiritul liber este precum orice suflet de copil: nu ştie să urască dar ştie să ierte. Nu se teme să plângă şi poate să râdă din toată inima, nu se rişinează de greşelile sale pentru că e prea pur să cunoască ruşinea.
Se bucură de fiecare clipă şi acceptă trecutul aşa cum a fost, visează mult şi iubeşte şi mai mult.
Spiritul liber este ca orice prunc : se naşte fără a se îngrijora că pe lume sunt unii care nu-l cunosc.
Spiritul liber nu trăieşte printre oameni, dar poţi vedea icoana lui în ochii fiecărui copil.

Spiritul liber trece din când în când pe la poarta sufletelor tuturor, fără să se anunţe dar nu zăboveşte decât acolo unde găseşte candela aprinsă şi uşa în aşteptare.

About the Author TRM

follow me on:
>